Tủ lạnh y tế

Tủ lạnh y tế gồm những tủ trữ máu, lưu trữ thuốc dược phẩm, bảo quản vaccine, tủ bảo quản mẫu hóa chât. Tại Khang Kiên phân phối độc quyền các dòng tủ như Haier, sanyo, Panasonic, PHCbi, Kirsch.

Hãng Haier bao gồm: DW-150W200, DW-86L829, DW-86L729. DW-86L579, DW-86L419, DW-86L828J, DW-86L728J. DW-86L578J, DW-86L490J, DW-86L388J, DW-86L338J. DW-86L100J, DW-86W420J, DW-86W100J. DW-86L959BPT, DW-86L959BP, DW-86L829BPT. DW-86L829BP, DW-86L729BPT, DW-86L729BP, DW-86L579BPT. DW-86L579BP, DW-86L728ST, DW-86L728S, DW-86L578ST, DW-86L578S. DW-60W138, DW-60W139, DW-60W258, DW-60W259. DW-60W388, DW-60W389, DW-40L92, DW-40L262, DW-40L278, DW-40L348. DW-40L508, DW-40W100, DW-40W255, DW-40W380, DW-30L278. DW-30L420F, DW-30L508, DW-30L818, DW-30L818BP, DW-30L1280F. DW-25L92, DW-25L262,

HYCD-282, HYCD-282A. HYC-610, HYCD-469, HYC-1378, HYC-68, HYC-68A, HYC-118, HYC-118A. HYC-290. HYC-390, HYC-940, HYC-390R, HYC-390F, HYC-940F. HYC-509, HYC-509F, HYC-509R, HYC-1099, HYC-1099F, HYC-1099R. HYC-509T, HYC-509TF, HYC-1099T, HYC-1099TF, HYC-51BF. HLR-198F, HLR-310F, HYR-111, HYR-351, HXC-149, HXC-158,

HXC-158B HXC-429, HXC-629, HXC-1369, HXC-149T, HXC-429T. HXC-629T, HXC-1369T, HXC-149R, HXC-429R, HXC-629R, HLR-118SF / FL, HLR-310SF / FL. DW-25L92SF / FL, DW-30L278SF / FL.

Tủ an toàn sinh học HR900-IIA2, HR1200-IIA2, HR1200-IIA2-D. HR1200-IIA2-S, HR1500-IIA2, HR30-IIA2, HR40-IIA2, HR40-IIB2, HR1200-IIA2-X.

Tủ lạnh bảo quản vắc xin HYC-361, HYC-61, HTC-40, HTC-110, HTC-112. HTCD-90, HTCD-160, HTD-40, HTC-120, HTC-240, HBCD-90. HBC-80, HBC-120, HBC-150, HBC-240, HBC-260, HBD-116, HBD-286.

Tủ bảo quản dược phẩm vắc xin MPR-S150H, MPR-S300H, MPR-S163. MPR-S313, MPR-514, MPR-514R, MPR-1014, MPR-1014R. LPR-400, MPR-722, MPR-722R, MPR-1412, MPR-1412R. MPR-N450FH, MPR-N450FSH, MPR-215F, MPR-715F.

Tủ bảo quản máu MBR-305GR, MBR-705GR, MBR-1405GR. MBR-107DH, MBR-506DH.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.