Tủ lạnh đựng vacxin

Tủ lạnh đựng vacxin còn được gọi là tủ lạnh bảo quản dược phẩm. Hoặc tủ dành cho mục đích thiết kế và sản xuất đặc biệt để bảo quản vắc xin. với độ chính xác nhiệt độ cao. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) có các khuyến nghị chi tiết xung quanh việc lựa chọn. Và vận hành tủ lạnh và tủ đông vắc xin, bao gồm các hướng dẫn bảo quản vắc xin cụ thể. cho các nhà cung cấp VFC (Vắc xin cho Trẻ em). Các thiết bị này có thể là thiết bị nhỏ gọn, kiểu đặt dưới quầy hoặc thiết bị thẳng đứng lớn. hoặc tủ đựng vaccine nằm ngang. Khang Kiên cung cấp đầy đủ các loại tủ lạnh và tủ đông vắc xin. Và dược phẩm với tính đồng nhất, phục hồi và ổn định nhiệt độ cao. Báo động cục bộ, ghi nhật ký nhiệt độ và theo dõi nhiệt độ liên tục giúp các hiệu thuốc. Và các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác đáp ứng các hướng dẫn và quy định của CDC và VFC. Ngoài ra, Ủy ban hỗn hợp NSF về Bảo quản vắc xin. Đã và đang làm việc để tạo ra một tiêu chuẩn cho các biện pháp kiểm soát kỹ thuật làm lạnh vắc xin. để giúp đảm bảo vắc xin được bảo quản an toàn trong điều kiện thực tế. Đảm bảo rằng dược phẩm. Thuốc và vắc xin nhạy cảm với nhiệt độ của bạn được bảo vệ bằng hệ thống lạnh chuyên nghiệp, cấp y tế.

Tủ lạnh đựng vacxin Haier HYC-361, HYC-61, HTC-40, HTC-110. HTC-112, HTCD-90, HTCD-160, HTD-40, HTC-120, HTC-240. HBCD-90, HBC-80, HBC-120, HBC-150, HBC-240, HBC-260. HYC-68, HYC-68A, HYC-118, HYC-118A, HYC-290, HYC-390. HYC-940, HYC-390R, HYC-390F, HYC-940F, HYC-509, HYC-509F. HYC-509R, HYC-1099, HYC-1099F, HYC-1099R.

Tủ PHCbi MPR-514, MPR-514R, MPR-1014, MPR-1014R. MPR-S150H,MPR-S163, MPR-S300H, MPR-S313. LPR-400, MPR-722, MPR-722R, MPR-1412. MPR-1412R, MPR-N450FH, MPR-N450FSH, MPR-215F, MPR-414F, MPR-715F.

Tủ Kirsch MED 720 ULTIMATE, MED 520 ULTIMATE. MED 468 ULTIMATE. MED 340 ULTIMATE, MED 288 ULTIMATE. MED 720 PRO-ACTIVE, MED 600 PRO-ACTIVE. MED 520 PRO-ACTIVE, MED 468 PRO-ACTIVE, MED 340 PRO-ACTIVE. MED 288 PRO-ACTIVE, MED 200 PRO-ACTIVE. MED 126 PRO-ACTIVE, MED 100 PRO-ACTIVE. ESSENTIAL 700, ESSENTIAL 460, ESSENTIAL 280, ESSENTIAL MED 125. ESSENTIAL 700, ESSENTIAL MED 85 DIN, ESSENTIAL MED 85. FROSTER MED 95 PRO-ACTIVE, ESSENTIAL FROSTER 70, LABEX® 720 ULTIMATE, LABEX® 520 ULTIMATE, LABEX® 468 ULTIMATE. LABEX® 340 ULTIMATE, LABEX® 288 ULTIMATE. LABEX® 720 PRO-ACTIVE, LABEX® 520 PRO-ACTIVE. LABEX® 468 PRO-ACTIVE, LABEX® 340 PRO-ACTIVE. LABEX® 288 PRO-ACTIVE, LABEX® 105 PRO-ACTIVE. ESSENTIAL LABEX® 125.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.