Tủ ấm CO2

Tủ ấm CO2 còn được gọi là tủ ấm có khí, một bầu không khí được tạo ra càng tự nhiên càng tốt. Để phát triển các tế bào và mô nuôi cấy cách nuôi cấy sinh vật sống. Được gọi là in vitro và là ứng dụng chính cho tủ ấm CO 2. Quá trình này có thể mất vài tuần. Trong đó việc tăng trưởng mẫu và an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu. Để đảm bảo cả hai khía cạnh này, nhiệt độ, độ ẩm và hàm lượng CO2. Phải phù hợp với yêu cầu nuôi cấy tế bào càng chính xác càng tốt. Tủ ấm CO2 được sử dụng thường xuyên nhất trong nghiên cứu y tế và công nghiệp dược phẩm. Tuy nhiên, chúng cũng cung cấp các điều kiện vô trùng để trồng trọt trong các lĩnh vực khác. Nơi các tế bào phải phát triển trong môi trường hoàn toàn không có mầm bệnh.

Memmert INC108med, INC153med, INC246med, ICP110, ICP260.

CO2 Incubators MCO-170AC, MCO-170ACL, MCO-170AIC. MCO-170AICUV, MCO-170AICUVH. MCO-230AIC, MCO-230AICUV. MCO-170AICD, MCO-170AICUVD, MCO-5AC, MCO-80IC.

Tủ Esco CCL-170A-8, CCL-170B-8, CCL-170A-8-UV , CCL-170B-8-UV. CCL-170T-8, CCL-170T-8-UV. CCL-170A-9, CCL-170B-9, CCL-170T-9. CCL-170T-9-UV, COA-1001, COA-1001-F. COA-1002 CO. COA-1002-F CO, COA-1004, COA-1005, COA-1005-F.

Binder CB 53, CB 60, CB 150, CB 210, CB 220

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.