Khang Kiên đơn vị nhập khẩu và phân phối cân Shimadzu Tại Việt Nam

Shimadzu

Hang mang đến công nghệ hỗ trợ mở ra một tương lai mới cho ngành cân. Đo lường kiểm tra khối lường chính xác của hang hóa.

Chúng tôi tiến hành kinh doanh trong bốn phân khúc với mục đích góp phần tạo ra một xã hội thuận tiện. An toàn và bảo mật hơn với những đổi mới trong khoa học và công nghệ. Tỷ lệ bán hàng được làm tròn đến đơn vị gần nhất.

Khang Kiên hoàn thành sứ mệnh mang đến giá tốt nhất. Cung cấp giao hành nhanh nhất và dịch vụ chu đáo tận tâm. Các dòng cân được Khang Kiên phân phối như:

Cân sấy ẩm MOC-120H, MOC-63u, MOC printer, EP-100 printer.

Cân điện tử AP-225W, AP-135W, AP-125WD, AP-225WD, AP-124W. AP-224W, AP-324W, AP-124X, AP-224X, AP-324X. AP-124Y. AP-224Y, AP-324Y, Stablo AP (Khử tĩnh điện).

Cân phân tích ATX-84R, ATX-124R, ATX-224R, ATX-324R, ATY-64R. ATY-124R, ATY-224R, ATY-324R

Cân kỹ thuật điện tử BL-320S, BL-620S, BL-220H, BL-320H. BL-2200H, BL-3200H. ELB-300, ELB-2000, ELB-3000. TXB-622L, TXB-6201L, TX-323L, TX-423L, TX-3202L, TX-4202L.

Cân phân tích UP-223X, UP-423X, UP-623X, UP-823X. UP-1023X, UP-422X. UP-822X, UP-2202X, UP-4202X, UP-6202X, UP-8201X, UP-223Y. UP-423Y, UP-623Y, UP-823Y, UP-1023Y, UP-422Y. UP-822Y, UP-2202Y, UP-4202Y, UP-6202Y, UP-8201Y.

Cân kỹ thuật BX-52KS, BX-32KH, BX-22KH, BX-12KH. BW-52KS. BW-32KH, BW-22KH, BW-12KH.

Hiển thị 1–12 của 33 kết quả