Khang kiên phân phối độc quyền sản phẩm cân Ohaus tại Việt Nam

Ohaus

Ohaus đã sản xuất cân, dụng cụ phân tích và thiết bị thí nghiệm an toàn. Chính xác và đáng tin cậy kể từ khi Gustav và Karl Ohaus thành lập công ty vào năm 1907. Chúng tôi đã phát triển cùng với các ngành công nghiệp mà chúng tôi phục vụ.

Đảm bảo chúng tôi không chỉ đáp ứng nhu cầu của họ ngày nay mà còn dự đoán được nhu cầu của họ nhu cầu của ngày mai. Đây là Lợi thế của OHAUS. Được xây dựng dựa trên các nguyên tắc cốt lõi là Tin cậy , Nhanh nhẹn , Khéo léo và Cam kết .

Với hơn 100 năm kinh nghiệm phục vụ ngành cân, không có công ty nào có đủ kiến ​​thức để xây dựng những sản phẩm chất lượng như OHAUS. Hãy nhìn lại lịch sử công ty của chúng tôi và xem lý do tại sao chúng tôi có được sự tin tưởng và tôn trọng của khách hàng trên toàn thế giới.

Cân xác định độ ẩm MB23, MB25, MB90, MB95, MB120.

Cân phân tích EX125, PA – PIONEERTM SERIES: PA 2102C, PR224, PR224/E. PR223/E, PR423/E, PR2202/E, PR4202/E, PR4201/E. PR6201/E.

Cân phân tích PX – PIONEER® SERIES: PX85, PX224, PX224/E. PX223, PX223/E, PX423, PX423/E, PX2202, PX2202/E. PX4202, PX4202/E.

SPX SERIES: SPX223, SPX222, SPX622, SPX2202. SPX2201, SPX6201.

RC (RANGER COUNT 2000) SERIES: RC21P3, RC21P6. RC21P15, RC21P30.

RANGER® 2000 SERIES: R21PE3, R21PE6, R21PE15, R21PE30.

DEFENDER 2000 SERIES: D24PE150FL, D24PE150FL.

SF40A – MÁY IN + CÁP NỐI

Linh kiện thay thế có sẵn

SPX SERIES Code 30268982, D24PE150FL, Code 30101019.

Linh kiện thay thế cân sấy ẩm MB23: Lamp, MB23 Code 83020580. Temperature Sensor, MB23 Code 83020577. Loadcell, MB23 Code 83020566, PCB, Main, MB23 Code 83020587

Linh kiện thay thế cân sấy ẩm MB25: Lamp, MB25 Code 83020579. Temperature Sensor, MB25 Code 83020577, Loadcell, MB25 Code 83020566, PCB, Main, MB25 Code 83020587, Function label, MB25, Code 83020592.

Linh kiện thay thế cân sấy ẩm MB45: Membrane keypad, MB45, Code 80252851. Display, MB45 Code 11113772, Weigh Cell w/EEPROM & seal, MB45 Code 11113850. Power supply PCB, MB45 Code 11113780. Main PCB, MB45 Code 11113853. Halogen (bulb) radiator, 230V, MB45 Code 214418. Temperature sensor, MB45 Code 214349, Thermal overload, MB45, Code 214698.

Linh kiện tháy thế cân sấy ẩm MB90: LCD 4.3-with-cable-TP AX, MB90 Code 30111772. SP Power Board, MB90. Code 30284164, Load Cell FireSG, Code 30246962, Overlay, MB90 Code 30246967. Control Board, MB90 Code 30246956, Main Board, MB90 Code 30246960 (30609176). Key Board, MB90 Code 30246965, Lamp, MB90 Code 30246974, LCD 4.3-with-cable-TP.

Linh kiện thay thế cân sấy ẩm MB120: LCD 4.3-with-cable-TP AX, MB120 Code 30111772. Power Board, MB120 Code 30284164, Load Cell FireSG, M120 Code 30246962. Control Board, MB120 Code 30246956, Main Board, MB120, Code 30246960. Key Board, MB120 Code 30246965, Lamp, MB120, Code 30246974.

Bộ xác định tỷ trọng chất rắn Part. No.: 80253384

Bộ hiệu chuẩn cân sấy ẩm: Code 11113857

Đĩa nhôm cho cân sấy ẩm 90MM X 7MM Part. No.: 80850086. Part. No.: 30585411

Giấy lọc bằng sợi thủy tinh dùng cho cân sấy ẩm Code 80850087

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.