Mua bán thanh lý thiết bị phòng thí nghiệm

Mua bán thanh lý thiết bị phòng thí nghiệm tại Khang kiên nhận mua lại nồi hấp cũ, tủ sấy cũ, cân điện tử cũ đã qua sử dụng, máy ly tâm cũ. Thanh lý nồi hấp các hãng như: Sturdy, Jibimed, ALP. Tomy, Hirayama, Gemmy, Labtech,

Thanh lý nồi hấp HV-Ⅱ Series, HV-25Ⅱ / HV-50Ⅱ, HV-85Ⅱ / HV-110Ⅱ. HV-25 / HV-50, HV-85 / HV-110. HV-L Series HV-25L / HV-50L. HV-85L / HV-110L, HVE Series HVE-50. HVA Series HVA-85 / HVA-110. HVN Series HVN-50 / HVN-85. HVP-50, HRM-242Ⅱ. HF220 / HF260, HG-50Ⅱ / HG-80Ⅱ. HG-50 / HG-80, HLM-36ELB, HA-240MⅣ / HA-300MⅣ, HB-305M.
Nồi hấp tiệt trùng Sturdy SA-232, SA-252F, SA-300H, SA-300VF. SA-300VFA, SA-600A, SA-400A, SA-450A, SA-500A. Nồi hấp tiệt trùng Gemmy TC-612A, TC-750A, TC-750DA.

Máy ly tâm thanh lý hãng Hettich EBA 200. EBA 200S, EBA 270, EBA 280, EBA 280 S. Haematokrit 200, mikro 185, mikro 200 | 200 r. Mikro 220 | 220 r. Rotofix 32 a, universal 320 | r, rotina 380 | r, rotina 420 | r, rotanta 460 | r. Rotofix 46 | h. Rotanta 460 rc | rf, rotixa 500 rs, roto silenta 630 rs, hettinfo ii, cell washer rotolavit ii.

Tủ Ấm CO2 Memmert INC108med, INC153med, INC246med, ICP110, ICP260.

Tủ Ấm Lạnh Memmert ICP450 Dùng Máy Nén Khí, ICP750, IPP110plus. IPP260plus, IPP30plus, IPP55plus, IF30

Tủ Ấm Memmert IN260, IN260plus, IN450 IN75plus, IF110. IF110plus, IF160 IF160plus, IF260, IF260plus, IF30plus, IF450, IF450plus. IF55, IF55plus, IF75, IF750, IF750plus, IF75plus. IN110, IN110plus, IN160, IN160plus, IN30, 32 lít, IN30plus. IN450plus, IN55, IN55plus, IN75, IN750. IN750plus.

Tủ sấy UN55plus, UF110, UF160. UF260, UF30, UF450, UF55, UF75, UF750, UN110. UN110plus, UN160, UN260, UN30, UN30plus, UN450. UN55, UN75, UN750, UN75plus. ONE10, ONE14, ONE22, ONE29. ONE45, ONE7.

Bể điều nhiệt WNB10, WNB14, WNB22, WNB29, WNB45, WNB7, WNE10. WNE14, WNE22, WNE29, WNE45, WNE7.

Hiển thị kết quả duy nhất